טופס מקוון
רישום לקורסים והשתלמויות


טופס מקוון לרישום קורסים והשתלמויות דרך מחשב נייח (לא דרך מובייל)


לרישום לקורס/ים יש לסמן  בחלונית דמי הרשמה ובנוסף את שם הקורס אליו הנכם נרשמים.
באם כבר שילמתם דמי הרשמה יש לסמן "ללא דמי רישום" בנוסף לבחירת שם הקורס.

 
הסליקה מתאפשרת רק לבעלי כרטיס אשראי ויזה וישראכארט. 
לאחר לחיצה על "תשלום" יש לחכות בסבלנות ולא ללחוץ מספר פעמים
 
 
אם כרטיס האשראי אינו בן 16 ספרות יש למלא באפסים לפני מספר האשראי

שימו לב, לאחר לחיצה על כפתור התשלום יש להמתין בסבלנות עד לקבלת אישור תשלום -
לא ללחוץ יותר מפעם אחת על כפתור זה כדי להימנע מגביה כפולה 


בחזרה לאתר היחידה לחץ כאן
 

בחר דמי רישום:


בחר קורסים להרשמה:

פרטי רישום

שם פרטי:
שם משפחה:
ת" ז (9 ספ'):
דוא"ל:

1.      ידוע לי כי קורסים המוגדרים 60 שעות ל"אופק חדש" למורים בשבתון אושרו פדגוגית על ידי משרד החינוך. עם זאת ידוע לי כי עלי להגיש בקשה למשרד החינוך להכרה בגמול על בסיס אישי על מנת לוודא את זכאותי לגמול זה.

2.      ידוע לי כי תשלום שכ"ל לחברי קרן ההשתלמות של ארגון המורים תעשה באמצעות תשלום ליחידה לפיתוח מקצועי. עלי לדאוג להגיש את קבלות היחידה לפיתוח מקצועי לקרן על מנת לקבל החזר כספי.

3.      קראתי את  תקנון היחידה  ואני מאשר את תנאיו.

4.      ידוע לי כי הלמידה ביחידה לפיתוח מקצועי תהיה משולבת למידה פרונטאלית ולמידה במערכת למידה מקוונת בהתאם לשיקוליה המקצועיים של היחידה לפיתוח מקצועי.          

               5. אני מצהיר בזאת כי המידע נמסר בהסכמתי ומרצוני החופשי וכי לא קיימת חובה חוקית למסירת המידע. הפרטים שמסרתי יישמרו במאגרי המידע של האוניברסיטה  לצורך רישום           
                   המועמד, צרכים אקדמיים, עיבוד תפעולי שוטף וכן לעיבודים סטטיסטיים, לרבות באמצעות שירותי מיקור חוץ. (כאמור במדיניות הפרטיות הכללית של אוניברסיטת בר אילן.

                   אני מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים שמסרתי נכונים ומלאים. המידע האישי לא מועבר לגורמים מחוץ לאוניברסיטה למעט מקרים בודדים בהם תתבקש הסכמתכם לכך.

                   היחידה לפיתוח מקצועי נעזרת בצדדים שלישיים לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים המקוונים בהתאם לנהלי האוניברסיטה והוראות הדין.

                   היחידה לפיתוח מקצועי עשויה לשלוח אליך מפעם לפעם מידע שיווקי ופרסומי הקשור ליחידה או לשירותיה. תוכל תמיד לבטל את הסכמתך ולא לקבל יותר מסרים כאמור.

               6. ידוע לי כי למעט תוכניות הפסיכותרפיה המוצעות על ידי היחידה לפיתוח המקצועי, כל התוכניות ללימודי תעודה מכשירות מנחים לעבודה עם אוכלוסיות לא קליניות ולא מכשירות מטפלים.
                   כתנאי לקבלת תעודה יש להשתתף במפגש אתיקה בהתאם לחלטת הנהלת היחידה. 

פרטים אישיים:

שם פרטי:
שם משפחה:
ת" ז (9 ספ'):
דוא"ל:
דוא"ל לאימות:
כתובת:
מספר בית:
עיר:
(7 ספרות לאיתור מיקודך לחץ כאן):
מיקוד:
נייד:
טלפון:
מין:
סטטוס:
דרגה במשרד החינוך:
שייך לארגון:
שייך ל:


פרטי בעל הכרטיס לתשלום:

שם פרטי:
שם משפחה:
ת" ז (9 ספ'):
טלפון:
דוא"ל:
מספר תשלומים:
מספר הכרטיס:
תוקף הכרטיס:
3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס:
קראתי את תקנון היחידה

לתמיכה יש לפנות למייל
 infohish@biu.ac.il